Bảo hiểm Vital Series – Sức khỏe

1. Đối tượng bảo hiểm:   


Độ tuổi để tham gia bảo hiểm là từ 12 tháng tuổi tới 65 tuổi (theo năm dương lịch) và loại trừ những người bị bệnh ung thư (chỉ áp dụng với Người phụ thuộc), tâm thần, thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.


Đối với Người phụ thuộc, BHV chỉ nhận bảo hiểm vào ngày bắt đầu bảo hiểm, không chấp nhận trường hợp tham gia bảo hiểm vào giữa thời hạn hợp đồng, ngoại trừ:


– Người phụ thuộc của nhân viên mới làm việc cho Chủ hợp đồng bảo hiểm;


– Vợ/chồng mới cưới trong thời hạn bảo hiểm;


– Con đủ tuổi tham gia bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.


2. Phạm vi bảo hiểm:     


Hợp đồng bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí y tế (bao gồm viện phí, chi phí phẫu thuật, điều trị cấp cứu, vận chuyển khẩn cấp, điều trị trước khi nhập viện, điều trị sau khi xuất viện, y tá chăm sóc tại nhà) để điều trị ốm đau, bệnh tật, thai sản và một số chi phí trợ cấp khác phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:


Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây tính từ Ngày gia nhập bảo hiểm.


– Điều trị bệnh tật thông thường không phải bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 30 ngày;


– Điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 12 tháng kể từ ngày gia nhập bảo hiểm;


– Thai sản:


  + 60 ngày đối với trường hợp sẩy thai, cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ điều trị thai sản;


  + 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.

SSL