Bảo hiểm toàn diện học sinh

\"BAO

 

BHV sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:
  • Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;

  • Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;

  • Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.


Tùy thuộc vào mức trách nhiệm hay phạm vi bảo hiểm mà bạn lựa chọn khi tham gia bảo hiểm BHV sẽ tư vấn giúp bạn để có được mức phí bảo hiểm hợp lý, cạnh tranh nhất nhằm bảo vệ tốt nhất cho bạn.

SSL