Bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật

1. Đối tượng bảo hiểm:   


a. Đối tượng bảo hiểm


Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 18 tuổi đến 65 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm).


b. Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng


- Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư;


- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;


- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.


2. Phạm vi bảo hiểm:           


Phạm vi bảo hiểm bao gồm:


    1. Ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.


    2. Mai táng phí trường hợp chết khi đang nằm viện hoặc phẫu thuật.


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm


    1. Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ trừ khi có thỏa thuận khác.


    2. Đối với hợp đồng bảo hiểm đầu tiên và hợp đồng bảo hiểm không liên tục, hiệu lực bảo hiểm tuân theo các quy định sau, trừ khi có thỏa thuận khác:

  • Trường hợp tai nạn: bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

  • Trường hợp ốm đau bệnh tật (không phải do tai nạn): bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

  • Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

  • Trường hợp sinh đẻ: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.


Các quy định ở mục 2b, 2c, 2d của Điều này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhóm có từ 100 thành viên trở lên.

SSL