Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Đơn bảo hiểm này đặc biệt thiết kế dành cho những người sống ở Việt nam, và cung cấp cho bạn lọai hình bảo hiểm tổng hợp ưu việt chỉ trong lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ Phần bảo hiểm tai nạn con người có thể lựa chọn cả trên toàn thế giới.Quyền lợi bảo hiểm • Bảo hiểm mọi rủi ro

 • Giá trị thay thế mới

 • Nhiều lựa chọn khác nhau

 • Mức phí hợp lý, cạnh tranh


Tóm tắt phạm vi bảo hiểm


Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở bao gồm 7 phần:


• Phần I : Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong


• Phần II : Thiệt hại vật chất nhà


• Phần III : Tổn thất, thiệt hại tài sản của Người làm công


• Phần IV : Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn


• Phần V : Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp tử vong


• Phần VI : Bảo hiểm trách nhiệm


• Phần VII : Tai nạn con người


Phần I là phần bảo hiểm bắt buộc, Phần III, Phần IV và Phần V được bảo hiểm mà không phải trả phí. Các phần còn lại là tùy chọn.Phần I - Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong – bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm “Mọi rủi ro” bao gồm cháy, nổ, giông bão, trộm cắp và các rủi ro khác đối với tài sản bên trong ngôi nhà và bảo vệ tài sản của bạn khỏi các rủi ro bất ngờ không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.


Giới hạn bảo hiểm bao gồm:
 • Các hạng mục có giá trị như nữ trang, vàng bạc,

 • Đá quý, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, áo lông, dụng cụ âm nhạc (ngoại trừ piano) tại nơi được bảo hiểm.


* Tài sản lưu động (Điện thoại di động, sổ sách...) : bảo hiểm ở Việt Nam và toàn cầu.


Đối với Phần I và phần III, bảo hiểm trôm cướp mất hiệu lực nếu ngôi nhà bị bỏ trống trên 15 ngày.Phần II - Thiệt hại vật chất nhà – bảo hiểm tùy chọn


Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm “mọi rủi ro” cho tường nhà, trần nhà, cửa sổ và các cấu trúc nội thất của ngôi nhà. Phần này bảo vệ cho nhà bạn khỏi các thiệt hại và tổn thất bất ngờ ngoại trừ các rủi ro bị loại trừ trong đơn bảo hiểm. Chi phí xây dựng lại, chi phí dọn dẹp hiện trường, chống dỡ ngôi nhà cộng với chi phí hành chính cũng được bảo hiểm.


Phần này bảo hiểm các thiệt hại và tổn thất bất ngờ đối với ngôi nhà gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm, miễn là Người được bảo hiểm là chủ của ngôi nhà đó hoặc có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà.


Quyền lợi bổ sung:


Bạn sẽ được bảo hiểm cả:
 • Chi phí thuê kiến trúc sư, giám định và tư vấn kỹ thuật.

 • Chi phí dọn dẹp hiện trường

 • Hệ thống điện

 • Sai sót và nhầm lẫn

 • Chi phí chữa cháy

 • Mô tả sai


Phần III - Tổn thất, thiệt hại tài sản của Người làm công – Không trả phí


Phần này bảo hiểm các tổn thất hay thiệt hại đối với tư trang cá nhân của Người làm công trong nhà Người được bảo hiểm và bị gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.Phần IV - Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn - Không trả phí


Phần này bảo hiểm các chi phí tăng thêm cho việc di dời chỗ/ các tổn thất thuê mướn của Người được bảo hiểm khi tòa nhà cho thuê không thể ở được do các rủi ro được bảo hiểm gây ra.Phần V - Bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp tử vong - Không trả phí


Phần này bảo hiểm các thương tật thân thể dẫn đến việc tử vong của Người được bảo hiểm trong vòng 3 tháng theo sau rủi ro do hỏa hoạn và trộm cắp.Phần VI - Bảo hiểm trách nhiệm - bảo hiểm tùy chọn


Phần này bảo hiểm cho các thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản do sự vô ý của Người được bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.Phần VII - Tai nạn con người - bảo hiểm tùy chọn


Phần này bảo hiểm cho chi phí gộp cho trường hợp tử vong hay thương tật vĩnh viễn bất ngờ mà Người Được Bảo Hiểm phải gánh chịu và làm cho Người Được Bảo Hiểm không thể tiếp tục công việc của mình cũng như chi trả các chi phí thuốc men 24/24 giờ.


* Đối với Người dược Bảo Hiểm không phải Người làm công : Giới hạn lãnh thổ là toàn cầu


* Đối với Người làm công: Giới hạn lãnh thổ là Việt Nam


Quyền lợi bổ sung


Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho cả:
 • Nguy cơ

 • Mất tích

 • Bị giết hay ám sát

 • Cướp máy bay

 • Tự động thêm và bớt nhân viên

 • Ngạt thở do khói, khí độc, khí ga và bị chết đuối

SSL