Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa của bạn có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong hành trình vận chuyển bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không và hậu quả của tổn thất, tổn hại hàng hóa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

 

BHV sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo an toàn về tài chính trước những rủi ro không lường trước được bằng những giải pháp toàn diện về bảo hiểm hàng hóa như sau:Bảo hiểm Hàng hóa Xuất Nhập khẩu

 

Phạm vi bảo hiểm

 

Bồi thường cho những tổn thất hoặc tổn hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Phương thức vận chuyển có thể bằng đường biển, đường hàng không.Điều khoản bảo hiểm

 

Các điều kiện bảo hiểm thông thường sử dụng là ICC(A), ICC(B), ICC(C) và ICC (Air) 01.01.82 của Hiệp hội bảo hiểm Luân đôn và một số điều khoản dành riêng cho từng mặt hàng riêng biệt như: hàng thịt đông lạnh, thực phẩm đông lạnh, dầu chở rời…

 

Rủi ro Chiến tranh, đình công, bạo loạn bị loại trừ trong các điều khoản trên. Các rủi ro này sẽ được tính phụ phí nếu được yêu cầu bảo hiểm riêng.Điều khoản bảo hiểm  • Cháy hoặc nổ;

 

  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

 

  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm, va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

 

  • Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

 

  • Phương tiện chở hàng mất tích;

 

  • Hy sinh tổn thất chung.

 

  • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm;

 

  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;

 

  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

 

  • Chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.Phí bảo hiểm

 

Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí (%)

 

Phí bảo hiểm được tính dựa vào các yếu tố như: Tính chất và chủng loại hàng hóa, phương tiện vận chuyển và điều khoản bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và mức miễn thường.

 

\"hang

SSL