Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa


Hàng hóa của bạn có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong hành trình vận chuyển bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không và hậu quả của tổn thất, tổn hại hàng hóa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bạn.


BHV sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo an toàn về tài chính trước những rủi ro không lường trước được bằng những giải pháp toàn diện về bảo hiểm hàng hóa như sau:Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển Nội địa


Phạm vi bảo hiểm


Bồi thường cho những tổn thất hoặc tổn hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


Có thể mở rộng bồi thường cho những tổn thất hoặc tổn hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Việt Nam đi các nước lân cận và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về được phép quá cảnh qua Việt Nam để sang các nước lân cận bằng phương tiện vận chuyển nói trên.Điều khoản bảo hiểm  • Cháy hoặc nổ;

  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm, va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

  • Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

  • Phương tiện chở hàng mất tích;

  • Hy sinh tổn thất chung.

  • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm;

  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;

  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

  • Chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.


Phí bảo hiểm


Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí (%)


Phí bảo hiểm được tính dựa vào các yếu tố như: Tính chất và chủng loại hàng hóa, phương tiện vận chuyển và điều khoản bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và mức miễn thường.

SSL