Bảo hiểm sức khỏe giáo viên

1. Đối tượng bảo hiểm:     

a. Đối tượng bảo hiểm

Những giáo viên đang giảng dạy trong quy chế tại các trường mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 và những trường cao đẳng, đại học, và các trung tâm dạy nghề tại Việt Nam.

b. Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng

- Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư;

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

2. Phạm vi bảo hiểm:     

Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:

A. Chết do mọi nguyên nhân;

B. Thương tật thân thể do tai nạn;

C. Ốm đau, bệnh tật (bao gồm cả bệnh đặc biệt như định nghĩa ở điều 4), thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:

Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng phí đầy đủ theo qui định và bắt đầu trong những trường hợp sau:

1. Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục , hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ trừ khách hàng có thoả  thuận khác.

2. Đối với hợp đồng bảo hiểm không liên tục:

- Trường hợp ốm đau bệnh tật, bệnh đặc biệt và chết không do tai nạn, bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày.

- Bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày đối với trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của Bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản.

- Bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.

3. Thời gian chờ ở mục 2. không áp dụng trong các trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhóm có từ 100 thành viên trở lên.
SSL