Bảo hiểm tổn thất vật chất

Bảo vệ bạn trước những rủi ro xảy đến cho phương tiện của bạn. BHV bồi thường cho tất cả những tổn thất hay tổn hại vật chất do các nguyên nhân như:
  • Đâm va, lật đổ;

  • Hỏa hoạn, cháy nổ;

  • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá;

  • Tai nạn do những rủi ro bất ngờ khác gây nên, ngoài những điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm;

  • Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt;


Ngoài số tiền bồi thường, BHV còn hoàn trả cho chủ xe cơ giới những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí:
  • Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;

  • Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.


Trong mọi trường hợp, tổng số tiền của BHV (bao gồm cả chi phí) đối với một sự kiện bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm (hay mức trách nhiệm bảo hiểm) ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)


Tùy thuộc vào từng loại xe, giá trị xe và các điều khoản bảo hiểm khác liên quan mà BHV sẽ tư vấn giúp bạn mức phí bảo hiểm hợp lý và cạnh tranh nhất.

SSL