Bảo hiểm nhà tư nhân

Sản phẩm Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm thân yêu trước các rủi ro cháy nổ, giông, bão, lũ lụt… và các rủi ro bất ngờ khác.


Người được bảo hiểm sẽ được BHV bồi thường cho những tổn thất, phá hủy, tổn hại bất ngờ xảy ra với ngôi nhà và/ hoặc tài sản bên trong do các rủi ro sau gây ra:
  • Hỏa hoạn, sét đánh

  • Nổ

  • Máy bay, các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào

  • Động đất, núi lửa

  • Giông, bão, lũ lụt

  • Vỡ hay tràn nước từ các bể, thiết bi chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

  • Va chạm bởi xe cơ giới hay động vật

  • Trộm cắp

  • Dọn dẹp hiện trường

  • Chữa cháy


Ngoài Hỏa hoạn, sét đánh là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia, Người được bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.


Miễn rằng trách nhiệm của Bảo hiểm Hùng Vương không vượt quá giới hạn quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

SSL