Bảo hiểm Hỏa hoạn & Các rủi ro đặc biệt

\"01\"


Bồi thường những tổn thất, phá hủy, tổn hại bất ngờ xảy ra đối với tất cả tài sản của Người được bảo hiểm hay những tài sản Người được bảo hiểm có trách nhiệm trông coi, chăm sóc, quản lý do những rủi ro được liệt kê cụ thể sau gây ra, bao gồm:
  • Cháy & sét

  • Nổ

  • Máy bay, các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào

  • Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng

  • Hành động ác ý

  • Động đất, núi lửa phun bao gồm lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất, núi lửa

  • Giông, bão, lũ lụt

  • Nước tràn từ các bể, thiết bi chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

  • Va chạm bởi xe cơ giới hay động vật


Ngoài Cháy, nổ là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia, Khách hàng có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.

SSL